Balíčky s riešeniami, ktoré fungujú

Zabezpečenie domácich počítačov

Aj Vaše domáce počítače s Windows Home môžu byť nastavené a zabezpečené ako vo firme.

Rodičovská eKontrola

Viete, koľko času trávi Vaše dieťa pri počítači? 

Aké internetové stránky navštevuje?

Aké aplikácie využíva?

Aké súbory sťahuje?

Zálohovanie a Cloud aj doma

Zálohujte a zdieľajte ako firma. My Vám nastavíme zariadenie a programy a naučíme Vás, ako ich používať.

Automatická údržba počítačov 

Na určitých počítačoch vieme spustiť ich automatickú údržbu čo zníži ich náklady.

Jeden počítač viac uživateľov

Za učitých podmienok a nastavení vie viac užívateľov (firma, škola ale aj domácnosť) využívať jeden najkvalitnejší a najrýchlejší počítač.